Råd for boligkjøpet – del 3

Som nevnt på flere av sidene på dette nettstedet, er det svært viktig å tenke gjennom fremtidige scenarier før du vurdere å i det hele tatt gå til anskaffelse av egen bolig. En mulighet du kan tenke over er om det vil kunne være mulig for deg å leie ut en del av boligen, det vil si ett eller flere rom. Dette kan gi en solid ekstra inntekt, og vil dessuten gjøre det mulig for deg å ta opp et større lån, i noen tilfeller ganske betydelig større enn det du ellers ville ha fått. Det er også slik at denne inntekten ikke er gjenstand for veldig hard beskatning, så det kan være et godt alternativ på flere måter.

Samtidig er det selvfølgelig både en risiko og til tider en utfordring å leie ut en del av boligen sin til andre mennesker. Det er vanskelig nok for en selv å håndtere en eiendom til flere millioner kroner, og enda verre å stole på at andre ikke vil gjøre noe som er til skade. På den annen side opplever mange at utleie eller bofe7964llesskap gir vennskap og en sosial dimensjon som ellers ikke hadde vært der.

Hvorvidt du kan leie ut eller ikke avhenger selvfølgelig delvis av hvor stor bolig du kjøper i utgangspunktet. Dette er også et veldig viktig spørsmål som noen ikke tenker over. I dag betaler du en høy pris for hver eneste kvadratmeter utover det du absolutt har behov for. En stor bolig kan være forlokkende, men det å ha ubrukt plass som koster deg flere tusen kroner i måneden i renteutgifter kan bli bittert i lengden.

Husk også at du skal ha penger til å pusse opp, renovere, og eventuelt, oppgradere boligen på forskjellige vis, i løpet av den tiden du eier den. Det krever penger som du må legge inn i ethvert realistisk budsjett.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *