Den finansielle siden ved å eie bolig – del 2

Det finnes en viss andel av potensielle boligkjøpere som innbiller seg at de evner å treffe nøyaktig riktig tidspunkt å kjøpe bolig på, at de kan gjøre det med perfekt timing basert på en særegen innsikt i økonomien, rentens utvikling, og boligmarkedets historie. Empiriske studier viser imidlertid at å “treffe” på denne måten er nesten umulig og i de aller fleste tilfeller skjer helt tilfeldig.

Drømmen om å kjøpe på bunn og selge på topp har alltid vært der, selvfølgelig. Men dLog_homeet er ikke noen særlig smart strategi å sette sin lit til at man klare det. Det er bedre for de aller fleste å tenke langsiktig. For de aller fleste er det dessuten sånn at man som regel kjøper og selger i det samme markedet, og da blir spesielt salgstidspunktet ganske så lite relevant. Vanligvis vil det være fordelaktig å tenke 3-5 år fremover i tid når du kjøper bolig. Husk at det også er ganske store utgifter forbundet til selve kjøp- og salgsprosessene.

En annen viktig ting å huske på, for alle og enhver som skal eie bolig over tid, er at man absolutt må ha alt av forsikringer i orden, og ikke somle eller unnlate å betale på disse. Det er heller ikke nok at man bare har en polise, man må ha satt seg grundig inn i vilkårene og helst også vurdert det selskapet man kjøper forsikring av svært nøye. I en bolig, enten det er et gammelt hus eller en ny leilighet, er det svært mye som kan gå galt og medføre langt større utgifter enn det man tenker over. Det gjelder for eksempel råte, muggsopp, elektriske feil, problemer med rør, og så videre. I verste fall får du en vannlekkasje mens du er på ferie og ødelegger leiligheten til naboen under, da er du nærmest fortapt hvis du ikke har en god forsikring.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *