Den finansielle siden ved å eie bolig – del 1

Det er selvfølgelig mange finansielle aspekter ved det å leie bolig. For det første gjelder det selvfølgelig å tenke over hvor mye man kan bruke på boligen, hvor godt man kan tåle fremtidige renteøkninger, og hvor mye man vil ha behov for å bruke på oppussing og oppgraderinger over tid.

Utover dette må man imidlertid også ta stilling til en del viktige finansielle spørsmål som kanskje ikke er så enkle å besvare på en entydig måte. Ett av disse spørsmålene er hvorvidt du bør velge fast eller flytende rente. Det kommer an på din økonomiske situasjon, hvor store marginer du har, og hvordan du forholder deg til risiko. Dersom du har økonomi og psyke til å ta litt risiko, er det greieStoke_newington_raines_court_1st å velge flytende rente, som vanligvis vil være rimeligst over tid. Hvis du derimot har lave marginer i forhold til en eventuell stigning i rentenivået, eller generelt foretrekker en større forutsigbarhet i økonomien, er et fastlån å foretrekke. Alt dette bør du kanskje diskutere med en rådgiver i banken før du tar en endelig avgjørelse.

Forskjellen mellom fast og flytende rente er mindre dramatisk enn forskjellen mellom serielån og annuitetslån. I dag velger de aller fleste annuitetslån, fordi et serielån krever at du betaler ned lånet mer aggressivt de første årene. Et serielån er sånn sett best egnet hvis du er opptatt av å ha god margin mellom lånets størrelse og boligens markedsverdi, for eksempel hvis det kan bli nødvendig for deg å flytte innen forholdsvis kort tid. Noen tar også serielån fordi de betrakter dette som en god måte å spare penger på, det vil si en slags sparing i revers ved at man betaler ned mer på lånet man har. Det går også an å satse på et annuitetslån med kortere tidshorisont på nedbetalingen dersom man ønsker en tilsvarende effekt, uten å ha en variabel lånebelastning.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *